MATERYALİZM


MATERYALİZM
Fr. Maneviyatı ve Allah'ı inkâr eden maddiyyunların mesleği

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • materyalizm — is., fel., Fr. matérialisme Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, Tanrı, ruh vb. manevi kavramları ret ve inkâr eden felsefi görüş, maddecilik, özdekçilik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • КЕЛЛЕС-КРАУЗ — (Kelles Krauz) (псевдоним – Михал Л ю с ь н я; Luśnia), Казимеж (2 марта 1872 – 24 июня 1905) – польский социолог, теоретик Польской социалистич. партии (ППС). Учился в Сорбонне. Одновременно с 1897 преподавал в парижском Коллеже обществ. наук и… …   Философская энциклопедия

  • maddecilik — is., ği, mec. 1) Para, mal vb.ne çok önem verme 2) fel. Materyalizm Birleşik Sözler tarihî maddecilik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • özdekçilik — is., ği, fel. Materyalizm Birleşik Sözler canlı özdekçilik tarihsel özdekçilik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • NASSİYE — (yun: Dogmatizm) Fls: Bir görüşün doğruluğuna peşin olarak inanan ve bu inanışlarını tenkide tabi tutmayanların düşünüş tarzı. Son heceleri .. izm ile biten görüşler, taraftarlarınca peşin olarak kabul edildiklerinden birer dogmatik görüş… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük